Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בינה מלאכותית בשנת 2023

Artificial intelligence

בינה מלאכותית (AI) עומדת לחולל מהפכה בעולם בשנים הקרובות. עד 2023, צפוי של-AI תהיה השפעה גדולה על האופן שבו אנו עובדים, חיים ומתקשרים אחד עם השני. טכנולוגיית בינה מלאכותית כבר הייתה בשימוש בתעשיות שונות כמו בריאות, פיננסים, תחבורה ועוד. בשנת 2023, אנו יכולים לצפות לראות אפילו יותר מקרי שימוש עבור טכנולוגיית AI ככל שהיא ממשיכה […]